รู้จักกับเรา Tech Dot Net


เราคือผู้ให้บริการดิจิตัลคอนเทนต์ ซึ่งมีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการตลาด รวมถึงโฆษณาบนธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับบริการดิจิตัลคอนเทนต์สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราที่มีอาทิเช่น รูปแบบข้อความสั้น (SMS) สื่อบันเทิงเช่นวิดีโอ ธุรกิจการชำระเงินออนไลน์ ฯลฯ

โดยทาง TECH DOT NET ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาดิจิตัลคอนเทนต์ให้ทันยุค ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้า และสอดคล้องไปกับโลกอนาคต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน และผู้ให้บริการเครือข่ายต่อไปให้มากที่สุด

รู้จักกับเรา Tech Dot Net

เป้าหมายของเรา


Image

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดยุคใหม่ ที่เน้นไปในกลุ่มดิจิตัล และ mobile content หรือ SMS

Image

เพิ่มผลประโยชน์ทางการค้า

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์ หรือ ดิจิตัลคอนเทนต์ ทางบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมในทุกบริการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาด หรือการชำระสินค้า

Image

เพิ่มฐานการตลาด

ทางบริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลทางการตลาดที่จำเป็น เพื่องานวิจัย ขยายฐานลูกค้า รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมโดยการสำรวจจุดอ่อนและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ผ่านข้อมูลที่ได้

Image

คอนเทนต์คุณภาพ

เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบัน บริษัทจึงคำนึงถึงเรื่องเทคโนโลยีที่สอดคล้อง และเนื้อหาบริการที่ร่วมสมัยอยู่เสมอ

Image

ทีมงานคุณภาพ

เพื่อประสิทธิภาพของงานที่ดี ทางบริษัทจึงมีนโยบายพัฒนาศักยภาพทีมงาน รวมถึงรูปแบบเครือข่ายที่ใช้ในระบบอยู่เสมอ

Image

ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ทางบริษัทมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติข้ามประเทศ ที่เป็นบริษัทชั้นนำเพื่อซัพพอร์ทธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว

ลูกค้าของบริษัท

Tech Dot Net ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำระดับประเทศ และระดับนานาชาติ